TEB BANKASI

OFİS ADI

Z OFİS

İ OFİS

Y OFİS

A OFİS

S OFİS

BUMERANG OFİS

IBAN

TR51 0003 2000 0000 0028 3898 36

TR85 0003 2000 0000 0046 5325 89

TR15 0003 2000 0000 0084 9930 88

TR28 0003 2000 0000 0084 9930 48

TR43 0003 2000 0000 0084 9930 69

TR52 0003 2000 0000 0046 5326 98

HESAP ADI

DAP VADİSİ TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ

DAP İ OFİS SİTE YÖNETİMİ

DAP VADİSİ TOPLU YAPI Y OFİS SİTE YÖNETİMİ

DAP VADİSİ TOPLU YAPI A OFİS SİTE YÖNETİMİ

DAP VADİSİ TOPLU YAPI S OFİS SİTE YÖNETİMİ

DAP BUMERANG SİTE YÖNETİMİ

AKBANK

OFİS ADI

Z OFİS

İ OFİS

Y OFİS

A OFİS

S OFİS

BUMERANG OFİS

IBAN

TR07 0004 6003 5788 8000 0895 43

TR84 0004 6003 5788 8000 1788 52

TR61 0004 6003 5788 8000 1104 93

TR46 0004 6003 5788 8000 1788 57

TR03 0004 6003 5788 8000 1788 55

TR41 0004 6003 5788 8000 1788 50

HESAP ADI

DAP VADİSİ TOPLU YAPI 12715 NOLU PARSEL DAP Z OFİS YÖNETİMİ

DAP TOPLU YAPI 2006 PARSEL DAP İ OFİS YÖNETİMİ

DAP VADİSİ TOPLU YAPI 12757 PARSEL DAP Y OFİS

DAP VADİSİ TOPLU YAPI 12744 NOLU PARSEL A OFİS

DAP VADİSİ TOPLU YAPI 12752 PARSEL DAP S OFİS

DAP VADİSİ TOPLU YAPI 12734 ARSEL DAP BUMERANG YÖNETİMİ